Hari raya hari membesarkan Allah

Ziarah Kubur Dan Bersedih Pada Hari Raya?

Dr. Mohd Asri Zainal Abidin

Soalan: Dr Asri, selamat hari raya, walaupun banyak hari lagi. Soalan, biasanya setiap pagi hariraya saya dan keluarga akan ke kubur arwah ibu kami. Hubungan kami dahulu amat rapat. Apabila di kubur, saya akan cuba ingat memori lama dengan ibu dan saya akan menangis sepuasnya. Saya ceritakan perkara ini kepada kawan sepejabat saya. Dia kata tak baik bersedih pada hari raya. Dia pun ada mention nasihat Dr Asri supaya jangan sedih pada hari raya. Saya sudah lama terbiasa sedih pada hari raya. Rasanya kosong pula kalau tidak menangis pada hari raya. Boleh Dr Asri jelaskan sedikit panduan hari raya?

Ina, Johor

Jawapan Dr MAZA : Saudari Ina yang dihormati. Saya percaya saudari seorang yang sentiasa ingin mencari redha Allah dan RasulNYA, sebab itu saudari ingin memastikan hariraya saudari mengikut panduan yang betul. Saudari, hariraya adalah hari yang dikhususkan kepada kita untuk bergembira, bukan untuk bersedih. Banyak perkara jika hendak disebutkan mengenai hari raya, namun dalam ruang yang terbatas ini saya jawab persoalan saudari seperti berikut:

1. Hari raya adalah hari membesarkan Allah dan bersyukur atas kurniaanNya. Kita bertakbir tanda kemenangan, bukan tanda kesedihan. Irama takbir ala melayu agak sedih. Jika kita dengar takbir yang dilaung di dunia Islam yang lain, khususnya di dunia Arab, kita akan tahu irama takbir mereka lebih bersemangat dan lebih mendekati perasaan kemenangan.

Firman Allah:

“..dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya, dan supaya kamu bersyukur”. (Surah al-Baqarah: 185).

Ayat ini menjelaskan tentang kedatangan hari raya sebagai tanda syukur atas nikmat kurniaan Allah. Maka kita disuruh bertakbir membesarkan Allah pada hari raya. Ini semua menzahirkan kejayaan dan kegembiraan.

2. Hari raya bukan hari menzahirkan suasana sedih, sebaliknya hari raya menzahirkan suasana kekuatan, kegembiraan dan perpaduan umat Islam.

Kata Ummu Atiyyah r.aha:

“Rasulullah s.a.w memerintahkan kami (kaum wanita) keluar pada hari raya fitri dan adha; termasuk para gadis, wanita haid, anak dara sunti. Adapun mereka yang haid tidak menunaikan solat tetapi menyertai kebaikan dan seruan kaum muslimin” (Riwayat al-Bukhari).

Suasana sebegini menimbulkan perpaduan, kekuatan dan kegembiraan. Wanita haid pun ke suruh untuk keluar ke tempat solat, sekalipun bukan untuk solat tetapi untuk menyertai suasana kemeriahan kaum muslimin.

3. Justeru itu, Nabi s.a.w bersolat di tempat lapang atau musolla (tempat solat). Baginda tidak bersolat di masjid baginda, sekalipun masjid Nabi sangat mulia. Ini bagi menzahirkan suasana gembira dan menggambarkan kepada masyarakat kekuatan umat Islam.

Kata Abu Sa’id al-Khudri:

“Rasulullah s.a.w itu pada Hariraya Fitri dan Adha keluar ke musolla. Perkara pertama yang dilakukannya adalah solat” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Kata al-Hafizd Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam Fath al-Bari:

“Musollah itu tempatnya diketahui di Madinah, di mana antaranya dan masjid sejauh seribu hasta”. Maka afdal solat di tempat lapang untuk lebih menzahir suasana tersebut. Melainkan tempat lapang sukar didapati, atau hujan atau memberikan kesusahan yang lain kepada orangramai. Al-Imam al-Nawawi (wafat 676H) ketika mensyarahkan hadis Nabi s.a.w bersolat di tempat lapang itu menyebut:

“Hadis ini menjadi dalil untuk mereka yang berpendapat disunatkan keluar bersolat hari raya di musolla. Ia lebih afdal dari ditunaikan di masjid. Inilah amalan orangramai di pelbagai negara. Adapun orang Mekah, mereka sejak dahulu bersolat di masjid (al-Masjid al-Haram)”. (Al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, 6/483. Beirut: Dar al-Khair).

4. Betapa suasana kegembiraan digalakkan pada hari raya, maka Nabi s.a.w mengizinkan atau menggalakkan hiburan seperti nyanyian, pertunjukan dan sukaria yang lain selagi tidak melanggar syariat.

Dalam hadis daripada isteri Rasulullah s.a.w Ummul Mukminin ‘Aishah r.aha:

Bahawa pada hari raya Fitri atau Adha, Abu Bakr masuk ke rumahnya (rumah ‘Aishah) dan Nabi s.a.w berada di sisinya. Ketika itu ada dua orang gadis sedang menyanyi mengenai kebanggaan Ansar pada Hari Bu‘ath (peperangan antara Aus dan Khazraj). Abu Bakr berkata: “Suara syaitan” (sebanyak dua kali). Nabi s.a.w bersabda: “Biarkan mereka wahai Abu Bakr! Setiap kaum ada hari raya dan sesungguh hari ini adalah hari raya kita”(Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Muslim yang lain menyatakan mereka memukul gendang sebagai alatan muzik iringan nyanyian mereka. Banyak hadis lain menunjukkan keizinan atau galakan hiburan pada hari-hari kegembiraan seperti hari raya, hari perkahwinan dan seumpamanya. Maka, dendangan lagu hari raya yang menimbulkan suasana kegembiraan adalah digalakkan. Adapun lagu-lagu yang menimbulkan kesedihan ia bertentangan dengan konsep hari raya dalam Islam.

5. Menunjukkan apa-apa pertunjukan, permainan atau gurau senda yang tidak melanggar syariat adalah digalakkan pada hari raya. Bukan satu kecacatan untuk orang yang kuat agama menyertainya, kerana Nabi s.a.w sendiri menonton pertunjukan pada hari raya.

Kata Ummul Mukminin ‘Aishah r.ha:

“Pada hari raya orang Sudan membuat pertunjukan permainan perisai dan lembing. Aku tidak pasti sama ada aku yang meminta, atau baginda yang berkata: “Apakah engkau ingin menontonnya?” Jawabku: “Ya”. Lalu baginda menjadikan aku berada belakangnya, pipiku menyentuh pipinya sambil baginda berkata: “Teruskan wahai Bani Arfidah (orang-orang Sudan)”. Sehinggalah aku jemu. Kemudian baginda berkata kepadaku: “Sudah cukupkah (jemukah)?”. Jawabku: “Ya”. Kata baginda: “Kalau begitu, pergilah”. (Riwayat al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan apa-apa pertunjukan, permainan atau gurau senda yang tidak melanggar syariat adalah digalakkan pada hari raya. Bukan satu kecacatan untuk orang yang kuat agama menyertainya, kerana Nabi s.a.w sendiri menonton pertunjukan pada hari raya.

6. Maka, jika berdasarkan kepada hadis-hadis di atas, hiburan kanak-kanak atau dewasa pada hari raya seperti permainan bunga api atau selainnya adalah tidak menyalahi syariat, bahkan digalakkan jika dapat menimbulkan kegembiraan. Begitu juga jamuan pada hari raya, duit raya, hadiah raya dan apa sahaja yang boleh menimbulkan suasana gembira. Namun kesemuanya hendaklah dipastikan dengan kadarnya yang tidak melampaui hukum-hakam syarak.

7. Menziarahi kubur itu pada asalnya disunatkan pada bila-bila masa bagi mengingatkan kita pada hari akhirat.

Sabda Nabi s.a.w:

“Aku dahulu melarang kamu menziarahi kubur, namun ziarahi sekarang kerana ia boleh mengingatkan kamu pada hari akhirat” (Riwayat Muslim).

Pada peringkat awal Nabi s.a.w melarang kerana bimbang kesan jahiliah dahulu masih mempengaruhi masyarakat. Apabila kefahaman Islam sudah kukuh, baginda mengizinkan kerana ia membantu mengingatkan hari akhirat. Ertinya, jika sesiapa yang apabila ke kubur akan terpengaruh dengan amalan khurafat, maka mereka ia sepatutnya mengelakkan diri dari menziarahi kubur. Jika ia menyebabkan mengingatkan hari akhirat, maka ia digalakkan.

8. Walaupun menziarahi kubur itu pada asalnya sunat, namun baginda Nabi s.a.w tidak pernah mengkhususkan supaya diziarahi khubur pada hari raya. Perbuatan mengkhususkan hari raya sebagai hari ziarah kubur tidak bersumberkan dari ajaran Nabi s.a.w. Apatahlagi dengan pelbagai upacara yang menyanggahi sunnah Nabi s.a.w yang diadakan oleh sesetengah masyarakat di kubur pada hari raya. Bahkan, jika kita melihat kepada konsep hari raya yang diterangkan, maka perbuatan bersedihan di kubur adalah menyanggahi tujuan hari raya.

9. Pada hariraya disunatkan mandi, berwangian, berpakaian cantik dan berjumpa orang ramai.

Dalam hadis Jabir r.a berkata:

“Rasulullah pada hari raya mengambil jalan yang berbeza” (Riwayat al-Bukhari).

Maksudnya, jalan pergi ke tempat dan pulang yang berbeza. Kemungkinan antara hikmahnya untuk berjumpa orang ramai. Maka, berjumpa orang ramai pada hari raya adalah digalakkan dan itu patut menjadi tumpuan, bukan pergi menemui yang telah meninggal dan bersedih di kubur.

10. Pertemuan pada hariraya bukan untuk mencurahkan airmata, tetapi untuk mengucapkan ucapan kejayaan.

Para sahabah apabila bertemu pada hari raya mengucapkan TaqabbalaLlah minna wa minka (semoga Allah menerima amalan kami dan kamu)” (lihat: al-Albani, Tamam al-Minnah 354-356). Ucapan-ucapan lain tidak salah selagi mengandungi maksud yang baik dan bukan membawa kepada kesedihan dan kedukaan.

11. Maka, jadikanlah hariraya sebagai hari kegembiraan dan kesyukuran, bukan hari kesedihan.

[Disiarkan oleh Minda Tajdid Dr MAZA pada Sep 03, 2010 dalam kategori Fatwa]

Advertisements

It’s equivalent to spending the whole night in prayer.

Whoever stands with the imam until he has completed Solah al-Tarawih; it is equivalent to spending the whole night in prayer.

One of the imams stated that it is essential to complete Tarawih prayer with the imam and not to leave halfway through, because what you have done with him, whether it is a two raka’ahs or four, will not count for you. Is this correct?

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

All the praise and thanks is due to Allah, Subhanahu wata`ala. Peace and blessings be upon His Messenger.

It is undoubtedly incorrect for the imam to hold the view that it is essential to complete solat al-Taraweeh with the imam and not to leave halfway through because what you have done with him will not be counted. Such an action is not permissible for anyone to attribute to something that is not part of it. Allah has forbidden us to speak of Him without knowledge, as He says:

“Say (O Muhammad): (But) the things that my Lord has indeed forbidden are Al Fawahish (great evil sins and every kind of unlawful sexual intercourse) whether committed openly or secretly, sins (of all kinds), unrighteous oppression, joining partners (in worship) with Allaah for which He has given no authority, and saying things about Allah of which you have no knowledge”

[Al-A’raf 7:33]

But it is whoever stands with the imam until he has completed Solah al-Tarawih; it is equivalent to spending the whole night in prayer.

The hadith was narrated that Abu Dharr (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

“Whoever stands with the imam until he finishes, it is equivalent to spending the whole night in prayer.”

[Narrated by al-Tirmidzi, 806; Abu Dawud, 1375; al-Nasa’ie, 1605; Ibn Majah, 1327; Classified as sahih by al-Tirmidzi, Ibn Khuzaymah (3/337), Ibn Hibban (3/340) and al-Albani in Irwa’ al-Ghalil, 447]

This reward (the reward of spending the whole night in prayer) is not attained by anyone except the one who stands with the imam for the whole prayer, until he completes it, as the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said.

As for the one who prays as much as he can and then leaves before the imam has completed his prayer, only what he has prayed will be recorded for him, but it will not be recorded as if he spent the entire night in prayer.

Allah says:

“So whosoever does good equal to the weight of an atom (or a small ant) shall see it. And whosoever does evil equal to the weight of an atom (or a small ant) shall see it”

[Al-Zalzalah, 99:7-8]

And Allah knows best.

[Excerpted from Islam QA (65501)]

Etiquette and Sunnah of Fasting

The Etiquette and Sunnah of Fasting

Some aspects are obligatory (wajib) and others are recommended (mustahabb).

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

All the praise and thanks is due to Allah, the Lord of the al-‘Alamin. Peace and blessings be upon His Messenger.

 1.Ensure to eat and drink something at sahur, and delay it until just before the adzan of Fajar.

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

“Have sahur, for in sahur there is blessing (barakah).”

[Al-Bukhari, Fath, 4/139)]

 “Sahur is blessed food, and it involves being different from the people of the Book. What a good sahur for the believer is dates.”

[Abu Dawud, no. 2345; Sahih al-Targhib, 1/448]

2. Not delaying the Iftar.

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

 “The people will be fine so long as they do not delay Iftar.”

[Al-Bukhari, Fath, 4/198)]

3. Breaking ones fast according to the Sunnah.

It is described in the hadith narrated by Anas bin Malik (may Allah be pleased with him):

 “The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to break his fast with fresh dates before praying; if fresh dates were not available, he would eat (dried) dates; if dried dates were not available, he would have a few sips of water.”

[Al-Tirmidzi, 3/79 and others; He said it is a gharib hasan hadith. Classified as sahih in al-Irwa’, no. 922)]

4. After Iftar, reciting the words reported in the hadith narrated by Ibn ‘Umar (may Allah be pleased with them both), according to which the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), when he broke his fast, would say:

 “Dhahaba al-zama’, wa’abtallat al-‘uruq, wa thabat al-ajru insha Allah

(Thirst is gone, veins are flowing again, and the reward is certain, Insya Allah).”

[Reported by Abu Dawud, 2/765; its isnaad was classed as hasan by al-Daraqutni, 2/185)]

5. Keeping away from sin.

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

 “When any of you is fasting, let him not commit sin…”

[Al-Bukhari, al-Fath, (1904)]

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

“Whoever does not stop speaking falsehood and acting in accordance with it, Allah has no need of him giving up his food and drink.”

[Al-Bukhari, al-Fath, (1903)]

The person who is fasting should avoid all kinds of haram actions, such as backbiting, obscenity and lies; otherwise his reward may all be lost.

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

 “It may be that a fasting person gets nothing from his fast except hunger.”

 (Reported by Ibn Majah, 1/539; Sahih al-Targhib, 1/453).

Among the things that can destroy one’s Hasanat (good deeds) and bring sayi’at (bad deeds) is allowing oneself to be distracted by quiz-shows, soap operas, movies and sports matches, idle gatherings, hanging about in the streets with evil people and time-wasters, driving around for no purpose, and crowding the streets and sidewalks. While it is the months of tahajjud, dzikir and worship, for many people, becomes the month of sleeping in the day so as to avoid feeling hungry, thus missing their prayers and the opportunity to pray them in congregation, then spending their nights in entertainment and indulging their desires. Some people even greet the month with feelings of annoyance, thinking only of the pleasures they will miss out on. In Ramadan, some people would go for holiday! Even the mosques are not free from such evils as the appearance of women wearing makeup and perfume, and even the Sacred House of Allah is not free of these ills. Some people make the month a season for begging, even though they are not in need. Some of them entertain themselves with dangerous fireworks and the like, and some of them waste their time in the markets, wandering around the shops, or sewing and following fashions. Some of them put new products and new styles in their stores during the last ten days of the month, to keep people away from earning rewards and Hasanat.

Not allowing oneself to be provoked.

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

“If someone fights him or insults him, he should say, ‘I am fasting, I am fasting.’”

 [Al-Bukhari and others, Al-Fath, (1894)]

One reason for this is to remind him, and another reason is to remind his adversary. But anyone who looks at the conduct of many of those who fast will see something quite different. It is essential to exercise self-control and be calm, but we see the opposite among crazy drivers who speed up when they hear the adzan for Maghrib.

6. Not eating too much.

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

“The son of Adam fills no worse vessel than his stomach.”

(Reported by al-Tirmidzi, no. 2380; he said, this is a hasan sahih hadith).

The wise person wants to eat to live, not live to eat. The best type of food is that which is there to be used, not that which is there to be served. But people indulge in making all kinds of food (during Ramadan) and treating food preparation as a virtual art form, so that housewives and servants spend all their time on making food, and this keeps them away from worship, and people spend far more on food during Ramadan than they do ordinarily. Thus the month becomes the month of indigestion, fatness and gastric illness, where people eat like gluttons and drink like thirsty camels, and when they get up to pray Taraweeh, they do so reluctantly, and some of them leave after the first two rak’ahs.

7.  Being generous by sharing knowledge, giving charity, using one’s position of authority or physical strength to help others, and having a good attitude.

Ibn ‘Abbas reported (may Allah be pleased with him) said:

“The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was the most generous of people [in doing good], and he was most generous of all in Ramadan when Jibreel met with him, and he used to meet him every night in Ramadan and teach him the Qur’an. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was more generous in doing good than a blowing wind.”

[Al-Bukhari, al-Fath, (6)].

Combining fasting with feeding the poor is one of the means of reaching Paradise.

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

“In Paradise there are rooms whose outside can be seen from the inside and the inside can be seen from the outside. Allaah has prepared them for those who feed the poor, who are gentle in speech, who fast regularly and who pray at night when people are asleep.”

(Reported by Ahmad 5/343; Ibn Khuzaymah, no. 2137. Al-Albani said in his footnote, its isnad is hasan because of other corroborating reports).

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

“Whoever gives food to a fasting person with which to break his fast, will have a reward equal to his, without it detracting in the slightest from the reward of the fasting person.”

(Reported by al-Tirmidzi, 3/171; Sahih al-Targhib, 1/451).

 Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (may Allah have mercy on him) said:

“What is meant is that he should feed him until he is satisfied.”

 [Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah, p. 109)]

A number of the Salaf (may Allah have mercy on them) preferred the poor over themselves when feeding them at the time of Iftar. Among these were ‘Abdallah ibn ‘Umar, Malik ibn Deenaar, Ahmad ibn Hanbal and others. ‘Abdallah ibn ‘Umar would not break his fast unless there were orphans and poor people with him.   

[Excerpted from IslamQA]

Puasa Enam Syawwal Hadiah Ingatan Nabi Muhammad Pada Umatnya

Puasa Enam Syawwal Hadiah Ingatan Nabi Muhammad Pada Umatnya

 

Zainudin Hashim 

 

Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini. 

 

Baginda bukan sahaja penuh dengan tugas utamanya iaitu menyampaikan ajaran Islam daripada Allah SWT kepada umat manusia, malah memiliki sifat-sifat terpuji atau sifat Rabbaniah (ketuhanan dalam diri).

 

Ini kerana baginda bukan setakat menghubungkan diri dengan Allah (Hablun Minallah) dalam segenap urusan serta tindakannya, malah tidak lupa juga menghubungkan diri dengan manusia sekeliling terutama umatnya (Hablun Minan Nas).

 

Setiap apa yang diungkapkan oleh baginda, sama ada berupa berita gembira atau berita yang mengancam mereka di akhirat, baginda sentiasa memikirkan agar umatnya mendapat yang terbaik daripada Allah SWT berupa pahala dan ganjaran yang membolehkan mereka layak memasuki syurga Allah.

 

Ganjaran Setahun Dengan Amalan Puasa Enam

 

Begitulah halnya dengan puasa enam di bulan Syawwal, baginda mahukan dari umatnya agar sentiasa peka dalam menambahkan koleksi pahala selepas puasa sebulan Ramadhan, kerana bulan yang mulia ini adalah latihan untuk dibuktikan selepas ia melabuhkan tirainya.

 

Berpuasa sunat enam hari di bulan Syawal di ketika ramai orang berseronok menjamah makanan yang lazat-lazat, memperlihatkan seseorang itu mengharapkan pahala satu tahun berpuasa, ini kerana dalam kalender Islam hanya tercatat 355 hari berbanding bulan Masehi 365.

 

Kalau seseorang itu melakukan 30 hari puasa Ramadhan, setiap hari diganjari dengan 10 pahala, ia bermakna seseorang itu telah berpuasa 300 hari, ditambah dengan enam hari di bulan Syawwal, ia akan menjadikan 360 hari bagaikan satu tahun pahala berpuasa.

 

Perkara ini disandarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Sesiapa berpuasa di bulan Ramadhan dan diikuti dengan puasa enam hari dalam bulan Syawwal, maka ia adalah seperti berpuasa selama setahun.” [Riwayat Muslim dan Imam Ahmad].

 

Inilah yang dikatakan ingatan Nabi SAW terhadap umatnya, begitulah juga dengan peringkat awal kefardhuan solat pada malam Mi’raj ke langit, Nabi SAW kenangkan umatnya yang tidak akan mampu untuk melaksanakan 50 waktu sembahyang hingga bermohon ke hadrat Allah SWT agar dikurangkan hingga menjadi lima waktu sahaja. Itu pun ada di kalangan umat Islam yang tidak melakukan solat fardu lima waktu.

 

Izin Suami Penting Untuk Puasa Enam

 

Walaupun dijanjikan pahala setahun dengan melaksanakan puasa enam Syawwal, seorang isteri perlu mendapatkan izin suaminya terlebih dahulu, kerana puasa enam tersebut adalah sunnat, sedangkan menta’ati suami yang berkeinginan adalah wajib diutamakan, melainkan suami reda dengan pelaksanaan puasa tersebut.

 

Apatah lagi jika seorang isteri yang tertinggal puasa Ramadhan kerana uzur syar’ie, dia digalakkan untuk mengqadha’nya pada bulan Syawwal diniatkan untuk qadha’ puasa di samping ibadat puasa sunat pada masa yang sama, insya-Allah dengan cara itu dia tidak akan terlepas untuk mendapatkan pahala setahun berpuasa.

 

Bagaimana Dengan Sikap Kita Terhadap Baginda Rasulullah?

 

Kalau disebutkan di atas tadi bahawa, baginda sering mengenang dan mengingatkan umatnya dalam segenap tindakannya, bagaimana pula dengan diri kita yang serba kurang dan kerdil bila berhadapan dengan Allah SWT.

 

Apakah setiap tindakan, perbuatan, kenyataan, perakuan yang terbit dari diri lidah kita yang tidak bertulang itu memperlihatkan kita benar-benar mengenang dan mengingati Nabi ajaran Muhammad SAW.

 

Benarkah kita mengingati Nabi ketika membuat keputusan mesyuarat tidak sedikit pun menyingung peribadi atau ajaran baginda.

 

Dalam banyak masalah yang dihadapi oleh umat Islam dalam negara kita hari ini termasuk masalah remaja, mereka jarang sekali menyelesaikannya dengan kaedah yang ditunjukkan oleh baginda menerusi wahyu Al-Quran, masalah perzinaan sebagai contoh, bila sabit kesalahan dengan saksi-saksi yang ada, sepatutnya bagi orang yang berzina yang sudah berkahwin direjam sampai mati dan yang belum kahwin disebat, tetapi ajaran Nabi Muhammad ini ditukar kepada undang-undang denda dan penjara.

 

Adakah tindakan manusia hari ini membolehkan mereka mendapatkan syafa’at (recommend) baginda pada hari kiamat sedang baginda sentiasa memikirkan bagaimana untuk umatnya mendapat yang terbaik daripada Allah SWT?

 

®Harakah

Eidilfitri Adalah Suatu Ibadat.

Eidil Fitri adalah Hari Kemenangan ini adalah suatu ibadat dan ia tidak seharusnya diraikan semata-mata daripada lensa adat Melayu Islam saja. Perayaan ini mesti dilaksanakan berasaskan apa yang disyariatkan agama sama ada daripada aspek penyediaan perayaan, mahupun semasa merayakannya.

 Zainul Rijal Abu Bakar

Umat Islam seluruh dunia akan merayakan hari kemenangan iaitu Eidilfitri selepas sebulan berlapar dahaga serta mengekang hawa nafsu dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak. Umat Islam merayakan kejayaan ini dengan gilang gemilang sambil mengharapkan keredaan Allah SWT.

Hari kemenangan ini adalah suatu ibadat dan ia tidak seharusnya diraikan semata-mata daripada lensa adat Melayu Islam saja. Perayaan ini mesti dilaksanakan berasaskan apa yang disyariatkan agama sama ada daripada aspek penyediaan perayaan, mahupun semasa merayakannya.

Sering kali umat Islam tersasar daripada landasan sebenar ketika merayakan hari kemenangan itu.

Eidilfitri mengajak umat Islam kembali kepada fitrah manusia selepas sebulan menjalani latihan. Fitrah yang manakah akan kita ikuti?

Adakah kembali sebagaimana sebelum Ramadhan di mana manusia begitu rakus, tamak haloba dan tidak mengawal hawa nafsu atau fitrah semula jadi yang luhur, suci bersih hasil didikan sebulan Ramadhan.

Sering juga berlaku dalam kegelojohan menyambut Eidilfitri, kita bagaikan alpa bahawa bulan keberkatan ini akan meninggalkan kita. Adakah pada tahun depan kita masih berkesempatan menemui Ramadhan atau Ramadhan tahun ini adalah yang terakhir buat kita.

Amatlah rugi bagi mereka yang memilih untuk kembali kepada keadaan negatif seperti sebelum Ramadhan. Tiada nilai atau kesan latihan Ramadhan selama sebulan sedangkan Allah dan Rasul-Nya sudah menjanjikan kebaikan bagi mereka yang menghidupkan Ramadhan.

Beruntung pula mereka yang kembali kepada fitrah asal kejadian selepas munculnya Syawwal. Mereka inilah orang yang benar-benar mendapat kejayaan kerana mereka seolah-olah dilahirkan semula dan bersih daripada dosa.

Mereka menjaga puasa, tidak hanya berlapar dahaga sepanjang Ramadhan malah, menjaga tatasusila dan falsafah puasa itu sendiri. Setiap anggota yang dikurniakan Allah SWT dijaga dan dihindari daripada melakukan maksiat.

Pada saat menyambut Eidilfitri, mereka tidak boros berbelanja mengikut nafsu, tetapi menyediakan sekadar diperlukan. Mereka tidak berlumba-lumba menukar serba serbi peralatan baru walaupun Islam tidak menghalang kita memakai pakaian dan kelengkapan baru. Piawaian dikenakan ialah tidak ada pemborosan dan pembaziran dilakukan ketika menyambut Eidilfitri.

Kita juga mestilah membezakan Eidilfitri antara adat dan ibadat kerana Eidilfitri adalah suatu ibadat. Oleh itu, kita tidak harus alpa daripada melakukan ibadat seperti bersembahyang hari raya serta mengeluarkan zakat.

Ibadat di sini tidak harus ditafsirkan dalam erti kata yang lebih luas. Ibadat pada Eidilfitri termasuk menjaga silaturahim dengan bermaaf-maafan, kunjung-mengunjungi serta mengingati orang yang sudah meninggalkan kita.

Dalam meraikan Eidilfitri, segala bentuk maksiat hendaklah dihindari kerana ia boleh mencemar nilai suatu ibadat. Ibadat tidak boleh dicampuradukkan dengan maksiat. Golongan melakukan maksiat ketika Eidilfitri adalah golongan yang hanya menganggap Eidilfitri itu suatu adat saja.

Amatlah malang bagi golongan yang terkinja-kinja dan program-program yang meraikan kemenangan pada Eidilfitri sedangkan Allah SWT murka dengan apa yang dilakukan mereka. Marilah kita mengambil kesempatan kali ini untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dalam merayakan Eidilfitri. Jangan lupa kewajipan ketika menyambut hari kebesaran ini dan sambutlah ia dengan penuh kesederhanaan selaras tuntutan hukum syarak.

Ketika meraikan hari kebesaran ini, jangan tinggalkan ibu bapa yang sudah berjasa kepada kita. Kembali ke kampung adalah satu tanda penghormatan dan kasih sayang anak kepada kedua orang tua.

Dalam perjalanan ke kampung halaman masing-masing, jangan pula kita ghairah sehingga membelakangkan keselamatan diri dan keluarga terutama ketika berada di atas jalan raya. Mempertahan dan melindungi nyawa sama ada nyawa sendiri atau nyawa orang lain adalah salah satu daripada matlamat syariah atau Al-Maqasid Al-Syariah yang dituntut ke atas seluruh umat Islam.

Mematuhi peraturan lalu lintas seperti ditetapkan kerajaan sebenarnya adalah suatu ibadat selagi mana ia disulami dengan niat ikhlas dan suci. Apalah gunanya kita merayakan hari kemenangan dalam keadaan sedih akibat kehilangan orang yang tersayang.

Sekali lagi ruangan ini menyarankan supaya setiap tindakan hendaklah dilakukan berlandaskan hukum syarak. Perayaan Eidilfitri mempunyai kesan besar kepada umat Islam secara keseluruhan jika falsafah dan ertinya difahami umat Islam.

Marilah kita merayakan Eidilfitri dengan penuh keinsafan dan kesucian, menyemarakkan semangat cinta kepada agama dan membesarkan Allah SWT serta menghindar daripada menyekutukan Allah SWT. Tinggalkan segala maksiat yang sering kita lakukan semasa Eidilfitri lalu dan berusaha menjadikan Eidilfitri ini yang terbaik dan diberkati Allah SWT.

Mudah-mudahan tatkala kita pulang ke rumah masing-masing kelak, kita menjadi pemangkin kepada perubahan dalam diri kita, keluarga, masyarakat dan negara. Dengan adanya perubahan ini, umat Islam akan lebih disegani, menjadi teladan kepada semua orang Islam atau bukan Islam. Dengan cara ini umat Islam akan menjadi umat maju di samping mengabadikan agama di dalam hidup mereka.

________________________________________________________________________________________________________

Zainul Rijal Abu Bakar ialah Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM).

® BH

 

Persiapan Menyambut Aidilfitri              

Dengan berakhirnya Ramadhan ini, kita akan meraikan kedatangan bulan Syawwal. Sudah tentu kita selaku umat Islam merasa gembira dengan kedatangannya, dalam masa yang sama, kita merasa sedih untuk meninggalkan ramadhan yang penuh rahmat dan keberkatan ini.

Pada masa ini tidak dapat dinafikan bahawa sebahagian besar dikalangan kita telah pun membuat pelbagai persiapan untuk membuat kedatangan aidilfitri yang mulia, antaranya dengan menyediakan pelbagai keperluan rumah seperti pakaian,makanan dan lain-lain.Semua ini adalah semata-mata untuk meraikan Eidilfitri dalam suasana gembira.

Dalam masa yang sama, perlu diingat dalam kesibukkan kita membuat persiapan bagi menyambut Eidilfitri, janganlah kita lali dan alpa tentang kewajipan yang perlu dilaksanakan iaitu membayar zakat fitrah selewat-lewatnya sebelum solat aidilfitri.Kewajipan itu adalah merupakan pelengkap ibadat puasa kita dan juga sebagai penutup kecacatan-kecacatan yang berlaku dalam kita mengerjakan ibadat puasa.

Dalam kita sibuk membuat persiapan Eidilfitri ini, perlulah diamalkan sifat kesederhanaan dan tidak bermegah-megah sehingga membawa kepada sifat riak dan pembaziran. Allah SWT telah memberi peringatan kepada kita bahawa orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan. Firman Allah SWT:

“Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau.Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada tuhannya.”(Al-Isra’ ayat 26-27)

Sebenarnya, kita menyambut Eidilfitri adalah bertujuan untuk meraikan kejayaan bagi mereka yang telah berjaya menjalani ibadat puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan.Dalam hal ini, Islam menggariskan panduan tentang bagaimana cara meraikan aidilfitri agar semua perkara yang dilakukan itu tetap menjadi ibadat.

Hakikatnya menyambut hari raya ialah untuk meraikan kejayaan dan kemenangan kita dimedan perjuangan melawan hawa nafsu, membaharui azam, mengukuhkan silaturrahim antara sesama Muslim dengan mensyukuri nikmat dan petunjuk Allah SWT. Dalam kita menyambut malam raya pertama, kita disunatkan menghidupkannya dengan memuji kebesaran Allah SWT, melaungkan kalimah-kalimah takbir.

Disamping itu, kita terus menerus menghidupkannya dengan memperbanyakkan do’a, zikir dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW:

“Sesiapa yang menghidupkan malam hari raya fitrah dan adha dengan ikhlas kerana Allah SWT tidak akan mati hatinya sebagaimana hari dimatikan hati-hati”. (Ibnu Majah)

Oleh itu, janganlah kita meraikan malam Eidilfitri ini dengan sebaliknya seperti hiburan yang melalaikan,merempit,membakar meracun dan sebagainya. Perlulah diingatkan bahawa ada beberapa amalan sunat yang perlu dilakukan pada pagi hari raya seperti mandi sunat Eidilfitri dan bukannya mandi semata-mata hanya untuk membersihkan diri. Disamping itu, kita disunatkan memakai bau-bauan yang harum, membersihkan diri dan sebagainya.

Kita juga disunatkan menjamah sedikit makanan sebelum kemasjid bagi menunaikan solat aidilfitri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW tidak keluar pada waktu pagi hari raya fitrah sehingga ia makan terlebih dahulu beberapa biji kurma. Seterusnya anas menceritakan bahawa baginda memakan kurma itu dalam bilangan ganjil”. [Al-Bukhari]

Manakala perkara paling penting dan utama daripada perkara-perkara sunat yang lain dalam kita menyambut Eidilfitri ialah menunaikan Solat Sunat Eidilfitri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Dari Al-Barra’ ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah, sesungguhnya yang awal-awal sekali kita mulakan pada hari ini (hari raya) ialah sembahyang”. (Al-Bukhari)

Telah menjadi kelaziman yang diamalkan oleh masyarakat kita, bagi memeriahkan suasana hari raya adalah dengan ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi kaum keluarga, sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat handai semata-mata memohon kemaafan demi mengeratkan lagi hubungan silaturrahim.

Bagi mereka yang berhasrat untuk pulang kekampung dan berhasrat merancang perjalanan yang jauh, berhati-hati dan bersopan-santun dijalan raya. Sesungguhnya perbuatan tersebut juga merupakan satu ibadat.

Perlu diingatkan, dalam suasan menyambut Eidilfitri, batas-batas pergaulan hendaklah dipelihara dan jangan dicemari dengan perkara-perkara maksiat dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syarak seperti pergaulan bebas, bersalaman dengan bukan muhrim, memakai pakaian yang mendedahkan aurat, menjolok mata dan sebagainya.

Dalam suasana kegembiraan dan kemeriahan kita menyambut hari raya yang bakal menjelang tiba, kita juga tidak boleh melupakan kepada mereka yang kurang bernasib baik, yang hidup susah dan menderita disebabkan kemiskinan dan musibah menimpa mereka.

Kita sebagai manusia yang mempunyai hati dan perasaan, sudah tentu merasa tersentuh akan segala keperitan dan kesengsaraan yang dihadapan dan ditangguh oleh merela yang ditimpa musibah itu. Dalam keadaan dimana mereka memerlukan bantuan untuk pemulihan kehidupan mereka, terutama sekali anak-anak yatim.

Inilah masanya yang sesuai jika kita ingin memberi bantuan dan pertolongan kepada mereka yang kurang bernasib baik dengan menghulurkan sedikit bantuan.Walaupun sedikit yang kita hulurkan itu, tetapi ia membawa pengertian yang cukup besar dan amat bermakna bagi mereka yang mengalami penderitaan,apatahlagi jika sumbangan itu disertai dengan niat ikhlas kerana Allah SWT.

Dikesempatan penghujung ramadhan ini, marilah kita sama-sama berusaha menggunakan peluang yang ada untuk lebih mempertingkatkan lagi ibadat kepada Allah SWT.

Marilah kita sama-sama meraikan hari kemenangan Eidilfitri yang akan menjelang tiba ini dengan mentaati apa yang telah digariskan oleh agama islam. Mudah-mudahan segala amal ibadat yang kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah SWT dan mudah-mudahan kita semua beroleh keberkatan, rahmat dan keampunan dari Allah SWT. Firman Allah SWT:

“Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan dari tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang.Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik”. (Ali-‘Imran ayat 133-134)

________________________________________________________________________________________________________

Sedutan Khutbah Jumaat, Masjid Darul Ehsan, Subang Jaya 5 OKTOBER 2007

®Jais

Amalan Menghidupkan Malam Dan Pagi Eidilfitri

Beberapa Amalan Menghidupkan Malam, Pagi Raya Eidilfitri

Zaini Hashimi

Dalam beberapa hari lagi Ramadhan yang mulia akan melabuhkan tirainya yang menandakan berakhirnya kemuliaan bulan ini dan disusuli pula dengan kedatangan Hari Raya Eidilfitri, atau menurut bahasa Arabnya ialah Eidil Fitri yang bermaksud kembali kepada fitrah.

Ini kerana sepanjang sebulan di bulan Ramadhan, seseorang itu telah memenuhkan agenda bulan tersebut dengan pelaksanaan amal ibadat yang mampu menjadikannya sebagai hamba Allah yang terbaik seperti membaca dan bertadarus Al-Quran, bersolat jamaah sama ada solat-solat fardhu dan tarawih, bersedekah, beriktikaf dalam masjid, memberi atau menyediakan juadah berbuka puasa kepada mereka yang berpuasa dan banyak lagi.

Seolah-olah amalan yang dilakukan itu menjadikannya bersih serta suci bagaikan anak-anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka, inilah yang dikatakan kembali kepada fitrah, selagi mana seseorang tidak memelihara fitrah selepas Ramadhan, maka tidak mustahil fitrah dirinya terdedah kepada virus yang menjerumuskannya ke dalam lembah kehinaan.

Walau bagaimanapun kejayaan mentarbiahkan diri sebulan pada bulan Ramadhan dan berakhir dengan sambutan Eidilfitri, tidak disia-siakan kerana Allah SWT memuliakan mereka dengan hari raya seperti yang diungkapkan-Nya dalami Al-Quran yang bermaksud:

“Dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadhan dan supaya kamu membesarkan Allah dengan Takbir dan Tahmid serta Takdis kerana mendapat petunjukNya dan supaya kamu bersyukur.” [Surah Al-Baqarah, 2:185]

Sesungguhnya umat Islam merayakan hari raya ini dengan penuh kesyukuran dan dengan pelbagai jenis amal bakti yang diredhai oleh Allah SWT, di antaranya solat Hari Raya, ziarah menziarahi di antara sesama mereka, bersedekah dan lain-lain lagi.

Kemuliaan Hari Raya

Kemuliaan Hari Eidil Fitri diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadisnya.

Oleh itu umat Islam amat digalakkan untuk menghidupkan malam Hari Raya sama ada Hari Raya Puasa atau Hari Raya Korban.

Sehubungan dengan inilah Allah berfirman di dalam Al Quran yang bermaksud: “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan (hari terakhir Ramadan 30 hari) dan kamu mengagungkan Allah (bertakbir raya) atas petunjuk-Nya yang dianugerahkan kepada kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur.” [Surah Al-Baqarah, 2:185]

Kemuliaan Hari Raya juga diterangkan di dalam Hadis daripada Umamah R.A. maksudnya:  Nabi Muhammad SAW telah bersabda barang siapa mengerjakan amal ibadah pada malam Hari Raya Eidilfitri dengan mengharapkan keredaan Allah semata-mata hatinya tidak akan mati pada hari kiamat sebagai matinya hati orang-orang yang kafir ingkar pada hari kiamat.

Daripada hadis di atas dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa Hari Raya satu perkara yang disyariatkan dalam Islam dan pada Hari Kiamat kelak orang-orang yang beriman dan beramal soleh hatinya hidup bahagia dan gembira kerana berjaya mendapat balasan yang baik dan keredaan Allah azzawajalla hasil daripada amal-amal kebajikan yang mereka kerjakan di dunia seperti berpuasa di bulan Ramadhan.

Sebaliknya orang yang kufur dan ingkar hatinya mati mereka hampa dan kecewa pada hari itu kerana dimurkai oleh Allah dan mereka ditimpa dengan seburuk-buruk balasan.

Terdapat juga hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang menghidupkan malam Hari Raya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani RA yang bermaksud:

“Barang siapa menghayati malam Hari Raya Eidil Fitri dan malam Hari Raya Eidil Adha dengan amal ibadah sedang dia mengharapkan keredaan Allah semata-mata hatinya tidak akan mati seperti hati orang-orang kafir.”

Umat Islam digalakkan menyambut Hari Raya Eidil Fitri dengan tahmid sebagai bersyukur kepada Allah bersempena dengan hari yang mulia itu. Ini diterangkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT, maksudnya: Dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadhan dan supaya kamu membesarkan Allah dengan Takbir dan Tahmid kerana kamu telah mendapat petunjukNya dan supaya kamu bersyukur.”

Daripada hadis pula sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. maksudnya:

Hiasilah Hari Raya kamu dengan Takbir dan Tahmid.

Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda daripada Anas R.A. maksudnya:

Hiasilah kedua-dua Hari Raya kamu iaitu Hari Raya Puasa dan juga Hari Raya Korban dengan Takbir, Tahmid dan Taqdis.

Ini bermakna, seseorang Muslim itu adalah digalakkan agar menghidupkan malam hari raya dengan amalan-amalan yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah bagi menjamin hatinya tidak akan mati pada hari kiamat.

Adalah lebih baik mengemas rumah, menjahit baju yang masih belum siap, menggosok pakaian raya untuk persiapan solat pagi raya bagi membesarkan Allah, menggantung langsir dengan niat mencantikkan rumah, kerana Allah suka kepada yang indah dan cantik, daripada menghabiskan sepanjang malam raya dengan menonton rancangan televisen, apatah lagi rancangan hiburan, filem, seloka Eidilfitri, mendengar lagu raya yang mengasyikkan, kerana tindakan itu sedikit sebanyak boleh menjejas pahala yang kita raih sepanjang bulan Ramadhan.

Aktiviti Pagi Raya

1. Eidilfitri digalakkan bersarapan terlebih dahulu.

2. Mengenakan pakaian raya yang baru (tapi ia bukan satu kemestian) serta berwangi-wangian bagi orang lelaki.

3. Bersegera pergi ke tempat solat, sama ada masjid, surau, dewan terbuka atau di tanah lapang, iaitu dengan melalui jalan lain dari jalan yang dilalui sebelum menunaikan solat.

4. Antara amalan yang patut dilakukan pada Hari Raya Eidilfitri ialah amalan berziarah. Amalan ini adalah bertepatan dengan suruhan agama Islam itu sendiri.

5. Pada pagi Hari Raya, umat Islam yang telah kehilangan saudara-mara akan mengunjungi pusara mereka dan menghadiahkan Surah Al-Fatihah atau bacaan surah Yaasin.

6. Kemudian mereka akan berkunjung ke rumah jiran tetangga, sanak saudara dan rakan taulan.

Ini kerana mereka akan bermaaf-maafan dan melupakan kesilapan yang lampau. Pada asasnya, Hari Raya adalah hari untuk bergembira, bermaaf-maafan, dan hari untuk mengeratkan tali persaudaraan di kalangan umat Islam di samping meraikan kejayaan beribadah kepada Allah.

7. Menceriakan suasana hari raya dengan memberi anak-anak sampul duit raya sebagai amalan ‘idkhal as-surur’ iaitu menggembirakan orang lain terutama kanak-kanak.

©Harakah

Fadilat Ibadat Pada Malam Eidilfitri

 

Ibn Abdullah

 

Eidilfitri Am-Mubarak adalah hari kebesaran penuh kemuliaan dalam Islam dihadiahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW atas kejayaan melaksanakan Ibadat Puasa Ramadhan. Sesuai dengan kedudukan hari mulia, Eidilfitri hendaklah disambut orang Islam mengikut tuntutan syariat.

 

Sungguh jauh berbeza antara Eidilfitri disambut sebagai ibadat dengan yang berupa adat. Setiap ibadat adalah mengikut apa disyariatkan, sedangkan adat mengikut kebiasaan diamalkan sejak turun-temurun dalam masyarakat.

 

Islam menganjurkan apa yang perlu dilakukan ketika Eidilfitri seperti dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

 

Sambutan Eidilfitri Al-Mubarak bermula sebaik berakhirnya ibadat puasa Ramadhan apabila kelihatan anak bulan Syawal.

 

Perkara utama perlu dizahirkan sebagai tanda bermula sambutan Eidilfitri ialah melaungkan gema takbir.

 

Firman Allah bermaksud: “Dan sempurnakanlah ibadat puasa kamu mengikut bilangan hari dalam Ramadhan (29 atau 30 hari), serta bertakbirlah (membesarkan Allah) atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Surah al-Baqarah, ayat 185)

 

Amalan bertakbir daripada satu rumah ke satu rumah seperti diamalkan di sesetengah tempat memang baik. Selain mengucapkan kalimah kebesaran, dapat juga merapatkan silaturahim sesama penduduk.

 

Amalan itu hendaklah dilakukan dengan tertib dan ikhlas. Jangan hanya bertandang ke rumah tertentu dengan tujuan tertentu saja. Ada yang menyertai kumpulan takbir sekadar suka-suka dan berpeluang mengintai anak gadis.

 

Malam Eidilfitri adalah malam ibadat yang menyediakan kelebihan tersendiri. Berpandukan maksud hadis menjelaskan sesiapa beribadat pada dua malam hari raya iaitu Eidilfitri dan Eidiladha, maka hatinya tidak akan mati pada saat hati orang lain mati.

 

Banyak orang yang menyertainya Sembahyang Sunat Tasbih, Taubat dan Hajat yang diadakan di masjid. Amalan itu memang baik sekali untuk menghidupkan Malam Eidilfitri. Malang sekali banyak yang turut serta tanpa memahaminya.

 

Dikatakan ibadat itu hanya tertentu pada malam Eidilfitri. Individu yang tidak turut serta dipandang serong kerana dianggap tidak melakukan sesuatu yang wajib pada malam raya.

 

Pada pagi Eidilfitri disunatkan mandi seperti dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian, disunatkan menghiasi diri dengan pakaian terbaik yang dimiliki, serta mengenakan wangian. Maksud pakaian terbaik bukan semestinya baru dibeli atau dijahit.

 

Bagaimanapun, di kalangan masyarakat kita berpegang kepada maksud baju baru. Sebab itu, semua orang mesti berpakaian baru dengan alasan itu tuntutan agama. Malah, mereka bukan membuat sepasang baju baru untuk dipakai pada hari raya, tetapi sampai empat atau lima pasang.

 

Sebelum turun ke rumah menuju masjid atau tempat lapang untuk menunaikan Sembahyang Sunat Eidilfitri, disunatkan juga menjamah sedikit makanan.

 

Anas RA telah berkata: “Nabi Muhammad SAW makan beberapa biji tamar sebelum keluar pada pagi Eidilfitri dan Baginda memakannya dalam bilangan ganjil.” Makan itu adalah tanda tidak berpuasa dan bersyukur dengan nikmat dianugerahkan Allah SWT. [Bukhari dan Ahmad]

 

Rasulullah SAW ketika menuju ke masjid menggunakan jalan lain dan ketika pulangnya pula melalui jalan lain. Melalui jalan berbeza adalah bertujuan supaya dapat bertemu dengan ramai jiran yang tinggal di sepanjang jalan itu. Ketika bertemu disunatkan mengucapkan salam dan tahniah.

 

Sembahyang sunat Eidilfitri hendaklah dilambatkan sedikit, sedangkan solat hari raya korban perlu disegerakan. Melewatkan Solat Eidilfitri bertujuan memberi masa bagi sesiapa belum mengeluarkan Zakat Fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum menunaikan Solat Eidilfitri.

 

Sebenarnya, sambutan hari raya hanya pada 1 Syawal. Pada 2 Syawal dan hari seterusnya sudah dibenarkan berpuasa ganti dan sunat. Bagaimanapun tidak dilarang untuk terus melakukan sambutan Eidilfitri selagi amalan itu tidak bertentangan syariat.

 

®BH

 

 

The Virtue of the Last Ten Days of Ramadan.

The Virtue of the Last Ten Days of Ramadhan

Banu Salleh

1.   ‘ Aishah RA narrated that The Prophet SAW used to strive hard (in worship) during the last ten days of Ramadhan in a way that he did not strive at any other times. [Muslim].

 2.    Among the things he did were secluding himself in I’tikaf and seeking Lailatul-Qadar during this period of time. [Al-Bukhari and Muslim].

3.    ‘Aishah RA also said, “When the last ten days of Ramadhan came, the Prophet SAW would stay up at night, wake his family and girded his loins.” [Al-Bukhari and Muslim].

 4.    Sahih Muslim added that the Prophet SAW strove hard and girded his loins.

 • ‘Aishah’s phrase “girded his loins” is a metaphor for his preparing himself to worship and strive hard in worship, more than usual. It has the meaning of “rolling up one’s sleeves” to worship (i.e. getting ready to make a great deal of effort).  It was also said that it was a metaphor for keeping away from women and abstaining from sexual relations.

 •The phrase “stay up at night” means that he would stay awake, spending the night in prayer, etc.

 •‘Aishah RA also said: “I never saw the Prophet SAW recite the entire Qur’an in one night, or spend a whole night in prayer until the morning, or fast an entire month, except in Ramadhan.” [An-Nasa’i].

 •The words “stay up at night” may mean that he spent most of the night in worship, or that he did not stay up for the entire night, but he did that at the times of ‘Isya’ and Sahur, and other times, in which case it would mean that he stayed up for most of the night.

 •The phrase “and wake his family” means that he would wake his wives for Qiyamulail. It is known that The Prophet SAW used to wake his wives all year round, but he used to wake them to spend part of the night in qiyam.

The Prophet SAW woke up one night and said: “Subhanallah! What tribulations have come down tonight! What treasure has come down tonight! Who will wake up the dwellers of the apartments? There may be women who are clothed in this world and naked in the Hereafter.” [Al-Bukhari].

The Prophet SAW used to wake ‘Aishah RA when he wanted to pray Witir. [Al-Bukhari].

But when he woke his wives during the last ten nights of Ramadhan, this was more persistent than at other times of the year. The fact that The Prophet   SAW did this indicates the importance he attached to worshipping the Lord and making the most of this special time and occasion.

This exemplary of the Prophet SAW to the Muslims, we should strive hard in worshipping Allah SWT. We should not waste the hours of these days and nights. For we do not know, perhaps this opportunity and time will never come again, for the spoiler of pleasures, i.e., death, which must come to all men, may come and snatch him and his life will end; then he will feel regret at the time when regret will be of no avail.

[Srikandeh] 

The Virtues of the Lailatul-Qadar.

“Ha-Mim. [These letters are one of the miracles of the Qur’an and none but Allah (Alone) knows their meanings.].By the manifest Book (this Qur’an) that makes things clear. We sent it (this Qur’an) down on a blessed night [(i.e. the Night of Al-Qadar) in the month of Ramadhan]. Verily, We are ever warning [mankind that Our Torment will reach those who disbelieve in Our Oneness of Lordship and in Our Oneness of worship]. Therein (that night) is decreed every matter of ordainments. As a Command (or this Qur’an or the Decree of every matter) from Us. Verily, We are ever sending (the Messengers), (As) a mercy from your Lord. Verily, He is the All-Hearer, the All-Knower.”[Surah Al-Dukhan, 44:1-6]

Firstly: Allah Described It As Being Blessed.

•Allah described it as being blessed: “We sent it (this Qur’an) down on a blessed night” [al-Dukhan 44:3].

 Ibn ‘Abbas and others said:  “Allah sent down the Qur’an at one time from al-Lawh al-Mahfouz to Baitul -‘Izzah in the first heaven, then it was revealed to the Messenger of Allah SAW in stages according to events over twenty-three years.” (Tafsir Ibn Kathir, 4/529)

 Secondly: That Night Every Matter Of Ordainments Is Decreed.

•The phrase “Therein (that night)” is decreed every matter of ordainments means, on that night the destiny of all creatures for the coming year is decreed. On that night it is written who will live, who will die, who will be saved, who will be doomed, who will be destined for Paradise, who will be destined for Hell, who will be granted honour, who will be humiliated, where drought and famine will occur, and everything else that Allah wills in that year.

The destiny of all creatures is written on Lailatul-Qadar – and Allah knows best – that on Lailatul -Qadar they are transferred from Al-Lawh Al-Mahfouz.

Ibn ‘Abbas said: “You may see a man furnishing his home or plowing his field, and he is one of those who are going to die,” i.e., it has been decreed on Lailatul-Qadar that he is one of those who are going to die (in the coming year). And it was said that on this night, the destiny of people is shown to the angels.

•The meaning of “Qadar” is veneration or honour. I is a night that is venerated because of its special characteristics, and because the one who stays up during this night becomes a man of honour.  Qadar means constriction, in the sense that the knowledge of precisely when this night is. It is hidden.

Allah says: “But when He tries him, by straitening his means of life [fa qadara ‘alayhi rizqahu]…” [Al-Fajar 89:16].

It means constricting or reducing his provision. Allah’s decrees are decided and written down on this night. Al-Khalil ibn Ahmad said: it was called Lailatul al-Qadar because the earth is constricted by the great numbers of angels on that night, and Qadar means constriction.

•Allah SWT called it Lailatul-Qadar, because of its great value and high status with Allah, and because so many sins are forgiven that night. For it is the night of forgiveness. Abu Hurairah RA narrated that the Prophet SAW said:

“Whoever stays up during Lailatul al-Qadar out of faith and in the hope of earning reward, all his previous sins will be forgiven.”[Al-Bukhari and Muslim].

•“Therein (that night) is decreed every matter of ordainments” [al-Dukhan 44:4], means the affairs of that year are dispatched from Al-Lawh Al-Mahfouz to the angels who record the decrees: who will live, who will die, what provision people will be given, what will happen until the end of that year, every matter of ordainments is decreed, and it cannot be altered or changed. [Tafsir Ibn Kathir, 4/137, 138].

All of this is already known to Allah before it is even written down, but He makes known to the angels what is to happen, and commands them to do whatever they are enjoined to do. [Sharh Sahih Muslim li’l-Nawawi, 8/57].

•On that  night “Many angels descend of that night because it is so blessed, and the angels descend when Allah’s blessing and mercy bestowed down, just as they descend when Qur’an is recited, and they surround the  gatherings of dzikir of Allah, and they beat their wings for the one who sincerely seeks knowledge, out of respect for him.” [Tafsir Ibn Kathir, 4/531].

 •The night is described as peace, i.e., it is safe, for the Syaitan cannot do any evil or cause any harm on this night, as Mujahid said. (Tafsir Ibn Kathir, 4/531).

 •On that night, many people are saved from punishment because of what they do to worship Allah SWT.

 •Allah SWT forgives the previous sins of the one who stays up and prays during this night out of faith and in hope of earning the reward from Him. It was reported in the hadith of Abu Hurairah RA that the Prophet SAW said:

“Whoever fasts the month of Ramadhan out of faith and in the hope of earning reward, all his previous sins will be forgiven, and whoever stays up during Lailatul al-Qadar out of faith and in the hope of earning reward, all his previous sins will be forgiven.” [Al-Bukhari and Muslim].

The phrase “out of faith and in the hope of earning rewards” means, believing in Allah’s promise of reward for this, and seeking the reward, with no other aim or purpose, such as showing off etc.” (Fath al-Bari, 4/251).

•Allah has revealed Surah Al-Qadar concerning this night which will be recited until the Day of Resurrection, in which He mentions the honour and great value of this night. This is the surah in which Allah says:

“Verily, we have sent it (this Qur’an) down in the Night of Al-Qadar (Decree).And what will make you know what the Night of Al-Qadar (Decree) is. The Night of Al-Qadar (Decree) is better than a thousand months (i.e. worshipping Allah in that night is better than worshipping Him a thousand months, i.e. 83 years and 4 months).Therein descend the angels and the Ruh [Jibril] by Allah’s Permission with all Decrees, (All that night), there is peace (and goodness from Allah to His believing slaves) until the appearance of dawn.” [Al-Qadar, 97:1-5]

•The phrase and what will make you know what the Night of Al-Qadar (Decree) is-serves to draw attention to the importance and great significance of this night. The Night of Al-Qadar (Decree) is better than a thousand months means, it is better than over eighty three years, as we have mentioned. This is a great virtue, the value of which no one can fully understand except the Lord of the Al-‘Alamin, the Most Exalted. This encourages the Muslim to spend this night in prayer and to seek the Face of Allah by doing so. The Prophet SAW used to seek this night, hoping to gain some good from it, and he is the example for this Ummah.

 It Is Mustahabb To Seek The Night Of Al-Qadar During The Last Ten Nights Of The Month.

Abu Sa’id Al-Khudri RA  said that The Messenger of Allah SAW performed I’tikaf during the first ten days of Ramadhan, then he did I’tikaf during the middle ten days in a Turkish tent [the word qubbah, translated here as “tent”, refers to a tent or any circular structure] in which a mat was placed. He took the mat in his hand and put it at the side of the tent, and then he raised his head to speak to the people, so they came closer to him.

The SAW Prophet said: “I did I’tikaf during the first ten days, seeking this night, and then I did I’tikaf during the middle ten days. Then someone came to me and told me that it is in the last ten days, so whoever among you wants to do I’tikaf, let him do so.” So the people did I’tikaf with him. He said: “I was shown an odd-numbered night, in the morning of which I was prostrating in mud and water”.

Then in the morning of the twenty-first, he got up to pray Subuh and it was raining; the roof of the mosque leaked, and there was mud and water. He came out when he had finished praying, and there was mud and water on his forehead and nose. That was the morning of the twenty-first, one of the last ten days. [Muslim].

Abu Sa’id said: “It rained on the night of the twenty-first, and the roof of the mosque leaked over the place where the Messenger of Allah SAW was praying. I looked at him, when he had finished praying Solat al-Subuh, and his face was wet with mud and water.” [Bukhari and Muslim].

‘Abdullah ibn Unays RA that was similar to the hadith of Abu Sa’id, except that he said, “it rained on the night of the twenty-third.” [Muslim]

Ibn ‘Abbas RA, narrated that the Prophet SAW said: “Seek it in the last ten days of Ramadhan, when there are nine days left, and seven days left, and five days left.” [Al-Bukhari]).

Lailatul-Qadar is in the last ten days of Ramadhan, as stated in the hadith of Abu Sa’id quoted above, and as stated in the hadith of ‘Aishah, and in the hadith of Ibn ‘Umar who said that the Prophet SAW said:

“Seek Lailatul al-Qadar in the last ten days of Ramadhan.” [Al-Bukhari and Muslim].

The Prophet SAW said: “Seek it in the last ten nights, on the odd-numbered nights.”[Al-Bukhari and Muslim]

Ubadah Ibn Al-Samit said: the Prophet SAW came out to tell us when Lailatul-Qadar was, and two of the Muslims were arguing.  He said: “I came out to tell you when Lailatul-Qadar was, and so and so and so and so were arguing, so it [the knowledge of when Lailatul-Qadar was] was taken away from me. Perhaps this is better for you. So seek it on the ninth and the seventh and the fifth” [Al-Bukhari], i.e., on the odd-numbered nights.

The hadith indicates how bad it is to argue to matters of religion, and that this is a cause of goodness being taken away or concealed.

Sheikh Al-Islam Ibn Taimiyyah said: “But odd-numbers have to do with what is past [i.e., when one starts counting from the beginning of the month], so it should be sought on the twenty-first, the twenty-third, the twenty-seventh or the twenty-ninth; or it may be with regard to what is left, as the Prophet SAW  said: ‘when there are nine left, or seven left, or five left, or three left.’ On this basis, if the month has thirty days, these will be even-numbered nights, so on the twenty-second there will be nine days left, on the twenty-fourth there will be seven days left. This is how it was explained by Abu Sa’id Al-Khudri in the sahih hadith, and this is how the Prophet SAW prayed qiyam during this month. If this is the case, then the believer should seek it in all of the last ten days.” [Al-Fatawa, 25/284, 285].

It was reported, in a hadith narrated by Ahmad from Ibn ‘Umar and a hadith narrated by Abu Dawud from Muawiyah that the Prophet SAW said: “Lailatul-Qadar is the night of the twenty-seventh.” [Ahmad and Abu Dawud].

The view that it is the night of the twenty-seventh is the opinion of most of the Sahabah and the majority of scholars, and Ubai ibn Ka’b RA used to assert, without saying “Insya Allah”, that it was the night of the twenty-seventh. Zurr ibn Hubaish said: I said: What makes you say that, O Abu’l-Mundhir? He said: by the signs of which the Messengers of Allah SAW told us: that the sun rises that morning with no visible rays. [Muslim].

Ibn ‘Abbas RA also stated that it is the night of the twenty-seventh. He reached this conclusion by means of an amazing process. It was reported that ‘Umar RA gathered the Sahabah together and included Ibn ‘Abbas even though he was very young. They said, “Ibn ‘Abbas is like one of our children. Why have you brought him here with us?” ‘Umar said: “He is a youth who has a good mind and who asks lots of questions.” Then he asked the Sahabah about Lailatul-Qadar, and they agreed that it was one of the last ten nights of Ramadhan. He asked Ibn ‘Abbas about it, and he said: “I think I know when it is: it is the night of the twenty-seventh.” ‘Umar said, “What makes you think that?” He said, “Allah made the heavens seven, and the earth’s seven, and the days seven, and He created man from seven, and He made Tawaf seven (circumbulation, and al-Sa’ie seven, and the stoning of the Jamrah seven.” So Ibn’ Abbas thought that it was the night of the twenty-seventh because of this analysis. This has been soundly reported from Ibn ‘Abbas.

Another of the ways in which the conclusion was reached that it is the night of the twenty-seventh is by noting that the word fiha (therein) in the ayat: “Therein descend the angels and the Ruh [Jibril]” [Al-Qadar 97:4] is the twenty-seventh word of Surah Al-Qadar [in the original Arabic].

There is no syar’ie evidence (dalil) to support this manner of analysis, and there is no need for such calculations, because we have sufficient syar’ie evidence available to us.

The view that it is usually the night of the twenty-seventh – and Allah knows best – does not mean that this is always the case. It could be the night of the twenty-first, as mentioned in the hadith of Abu Sa’id quoted above, or it could be the twenty-third, as mentioned in the report of ‘Abdullah Ibn Unays RA quoted above.

According to a hadith narrated by Ibn ‘Abbas RA, the Prophet SAW  said: “Seek it in the last ten days of Ramadhan, and when there are nine days left, and when seven days left, and when five days left.” [Al-Bukhari].

Some eminent scholars thought that it is more likely that Lailatul al-Qadar moves and does not come on a specific night each year. Al-Nawawi RA said: “This is the apparent meaning because of the conflict between the sahih hadith on this matter, and there is no way to reconcile the hadith apart from saying that Lailatul al-Qadar moves.” [Al-Majmu’, 6/450].

Allah SWT has concealed this night so that His slaves will strive to seek it, and will strive hard in worship, just as He has concealed the hour of jumu’ah, and so on. So the believer should strive hard during the days and nights of these ten days, seeking Lailatul-Qadar and following the example of our Prophet SAW, and he should strive in making do’a’ and seeking to draw close to Allah.

‘Aishah said: “I said, ‘O Messenger of Allah, what do you think, if I witness Lailatul-Qadar, what I should say?’ Prophet SAW said: ‘Say, O Allah You are Forgiving and Generous, and you love forgiveness, so forgive me.’” [Ahmad, Tirmidzi and Ibn Majah].

Thirdly: A Greater Virtue Is Attached To I’tikaf On The Night Than On Any Other Night Of The Year

A greater virtue is attached to I’tikaf on the night than on any other night of the year. I’tikaf means staying in the mosque to worship Allah the Exalted.

The Prophet SAW used to spend these ten days in I’tikaf, as stated in the hadith of Abu Sa’id quoted above. He spent the first ten days in I’tikaf, and then the middle ten days, then he told them that he had been seeking Lailatul al-Qadar, and that he had been shown that it was in the last ten days, and the Prophet SAW said: “Whoever was doing I’tikaf with me, let him do I’tikaf for the last ten days.”

 ‘Aishah RA that the Prophet SAW used to do I’tikaf during the last ten days of Ramadhan until he passed away, then his wives did I’tikaf after him. (Bukhari and Muslim).

When the Prophet SAW wanted to perform I’tikaf, he would pray Fajar, and then enter the place where he was to do I’tikaf, as was stated in al-Sahihain from the Hadith of ‘Aishah.

The four imams and others said that he entered it before the sun set, and they interpreted the hadith as meaning that he entered his place of I’tikaf and kept away from people after Solat al-Subuh, not that this was the time when he started his I’tikaf. [Sharh Muslim li’l-Nawawi, 8/68, 69; Fath al-Bari, 4/277).

It is Sunnah for the person in I’tikaf to keep himself busy with worship, and it is forbidden for him to have intercourse or to do anything that leads to it, because Allah Says :

“And do not have sexual relations with them (your wives) while you are in I’tikaf (i.e. confining oneself in a mosque for prayers and invocations leaving the worldly activities) in the mosques” [Al-Baqarah 2:187].

And he should not go out of the mosque except in the case of a pressing need.

Some Signs By Which Lailatul Al-Qadar Is Known

•The first sign:  Ubai Ibn Ka’b RA narrated that the Prophet SAW announced that one of its signs was that when the sun rose on the following morning, it had no (visible) rays. [Muslim, 762].

 •The Second Sign: Ibn ‘Abbas narrated by Ibn Khuzaimah, and by al-Tayalisi in his Musnad, with a sahih isnad, that the Prophet SAW said: “Lailatul-Qadar is a pleasant night, neither hot nor cold, and the following day the sun rises red and weak.” [Sahih Ibn Khuzaimah, 2912; Musnad al-Tayalisi]. 

•The Third Sign: Waathilah Ibn Al-Aqsa’ RA said that the Prophet RA said: “Lailatul-Qadar is a bright night, neither hot nor cold, in which no meteors are seen.” (At-Tabarani in al-Kabir. See Majma’ al-Zawa’id, 3/179; Musnad Ahmad).

It is not essential for the one who “catches” Lailatul-Qadar to know that he has “caught” it. The point is to strive hard and to be sincere in worship, whether or not one knows that one has “caught” or “encounter” it. It may be that some of those who do not know that may be better with Allah SWT and higher in status than those who know which night it was, because the former strove hard.

Allah Knows Best.

[IslamQ&A]